https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2023/09/Lneart_nova_posllovalnica_varen-si.jpg

Obiščite nas!

Obiščite nas v naši novi poslovalnici v Lenartu. Vsak dan bomo izžrebali kar 4 nagrade!

Dobrodošli v naši novi poslovalnici v Lenartu

https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2023/09/DSC2320_web.jpg
https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2023/09/DSC2247_edit_web.jpg
https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2023/09/DSC2238_web.jpg
https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2023/09/DSC2234_edit_web.jpg

Kje nas najdete?

PE LENART
Kraigherjeva ulica 20
2230 Lenart v Slov. goricah

Oglasite se, ali pa pokličite in vam z veseljem pomagamo!

070 777 888

https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2023/09/Varen_web_II_map.jpg

Pravila in pogoji nagradne igre »OTVORITVENI MESEC V LENARTU«

Splošne določbe in pojmi

 1. člen

Ta pravila in pogoji nagradne igre določajo način izvedbe nagradne igre »Otvoritveni mesec v Lenartu« ter pravice, obveznosti in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

 1. člen

Organizator nagradne igre je VAREN-SI D.O.O., Lešane 9, 9253 Apače (v nadaljevanju VAREN-SI).

Sodelujoči (udeleženec) v nagradni igri je oseba, ki izpolnjuje vse pogoje sodelovanja v nagradni igri, določene s temi pravili.

Nagrajenec je med sodelujočimi izžrebana oseba, ki pridobi pravico do nagrade.

Namen nagradne igre

 1. člen

Nagradna igra poteka z namenom promocije podjetja VAREN-SI, poslovne enote Lenart.

Trajanje nagradne igre

 1. člen

Nagradna igra bo potekala od dne 2.10.2023 do vključno dne 30.10.2023. 

Pogoji in način sodelovanja

 1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V  nagradni igri lahko sodelujejo tudi osebe, ki so zaposlene pri organizatorju te nagradne igre, vključno z njihovimi družinskimi člani, ki neposredno ne sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec v času trajanja nagradne igre obiskati poslovalnico VAREN-SI v Lenartu, izpolniti nagradni kupon (obrazec) z zahtevanimi podatki, ki ga prejme pri zaposlenemu pri organizatorju in ga oddati v škatlo za žrebanje v delovnem času poslovalnice.

Vsak udeleženec nagradne igre lahko sodeluje večkrat, a je v vsakem primeru upravičen le do ene nagrade.

Med vsemi, ki bodo izpolnili te pogoje nagradne igre bodo vsak delovni dan poslovalnice Lenart, v času trajanja nagradne igre, izžrebani trije dobitniki glavnih nagrad in en dobitnik tolažilne nagrade.

Sodelujoči soglašajo, da lahko v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator njihovo ime in priimek objavi na socialnih omrežjih Facebook in Instagram, pri čemer omenjeni socialni omrežji nista v ničemer povezani s to nagradno igro, ampak jo VAREN-SI izvaja sam v lastne promocijske namene.

 1. člen

Pogoj za sodelovanje je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec prebral in se strinja s pravili nagradne igre s tem, ko je izpolnil in posredoval nagradni kupon za sodelovanje v nagradni igri.

 1. člen

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje pisno odjavo na elektronski naslov lenart@zavarovan.si ali prinese pisno odjavo v poslovalnico Lenart. Po prejemu tega sporočila se udeleženca izloči iz nagradne igre.

Prejem pisne odjave (preklica) za sodelovanje v nagradni igri se šteje za prepozno, če je udeleženec že bil izžreban za nagrajenca ter je njegovo ime in priimek že bilo objavljeno

 1. člen

Nakup izdelka oziroma storitve ni pogoj za sodelovanje v žrebanju za pridobitev nagrade.

Nagrada, žrebanje in druge obveznosti

 1. člen

Nagradna igra bo potekala do 30.10.2023, pri čemer bodo vsak delovni dan poslovalnice Lenart ob 17.15 uri izžrebani štirje nagrajenci iz škatle z nagradnimi kuponi, ki so v posameznem dnevu žrebanja v delovnem času poslovalnice v Lenartu, oddali izpolnjen nagradni kupon. Žreb izvede dvočlanska komisija, ki jo sestavljata zaposlena pri organizatorju nagradne igre, ki o žrebu vodi zapisnik. Nagrajenci bodo objavljeni praviloma isti dan po koncu nagradnega žrebanja, najkasneje pa naslednji delovni dan.

V primeru, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih, se žrebanje za nagrado ponovi, dokler nagrajenec ne bo izpolnjeval vseh pravil nagradne igre.

Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni mogoča pritožba.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru suma zlorabe nagradne igre, sodelujočega izloči iz žrebanja.

 1. člen

Nagradni sklad zajema:

–           4 x bon za premontažo gum v vrednosti 37,5 EUR,

–           4 x bon za avtooptiko v vrednosti 31,5 EUR,

–           1 x bon za storitev v avtomehanični delavnici v vrednosti 100 EUR,

–           3 x bon za masažo v vrednosti 23,3 EUR,

–           3 x mesečna karta za fitnes v vrednosti 44,9 EUR,

–           2 x polletna karta za fitnes v vrednosti 209,4 EUR,

–           1 x bon za družinsko fotografiranje v vrednosti 140 EUR,

–           1 x bon za nakup storitve ali blaga v cvetličarni v vrednosti 40 EUR,

–           1 x bon za nakup v firmirani trgovini v vrednosti 40 EUR,

–           3 x najem napihljivega igrala v vrednosti 130 EUR,

–           3 x bon za storitev ali nakup v poslovalnici AMZS Lenart v vrednosti 40 EUR,

–           2 x bon za ročno avtopralnico v vrednosti 20 EUR,

–           1 x bon za taxi prevoz v vrednosti 40 EUR,

–           4 x bon za storitev ali nakup v kozmetičnem salonu v vrednosti 40 EUR,

–           1 x bon za storitev ali nakup v kozmetičnem salonu v vrednosti 30 EUR,

–           1 x bon za storitev ali nakup v frizerskem salonu v vrednosti 40 EUR,

–           1 x naslikana umetnina v vrednosti 35 EUR,

–           1 x bon za nakup v mesnici v vrednosti 40 EUR,

–           2 x bon za nakup v pekarni v vrednosti 10 EUR,

–           2 x bon za sladoled v vrednosti 15 EUR,

–           2 x bon za 4 sadne kupe v slaščičarni v vrednosti 12 EUR,

–           1 x bon za 4 kave in 4 sladice iz ponudbe slaščičarne v vrednosti 18,4 EUR,

–           1 x bon za 4 kave in 4 sladice iz ponudbe kavarne v vrednosti 20,4 EUR,

–           1 x bon za 4 sokove in 4 pice iz ponudbe kavarne v vrednosti 31,2 EUR,

–           2 x bon za 4- krat liter točenega piva v vrednosti 40 EUR,

–           3 x bon za nakup 6-pack piva na bencinskem servisu v vrednosti 9 EUR,

–           2 x bon za nakup boat pijače v baru v vrednosti 40 EUR,

–           1 x bon za nakup boat pijače v baru v vrednosti 70 EUR,

–           2 x bon za nakup liter vina in liter radenske v baru v vrednosti 21,95 EUR,

–           1 x bon za nakup boat pijače v baru v vrednosti 65 EUR,

–           1 x bon za dve pici v vrednosti 20 EUR,

–           1 x bon za picerijo v vrednosti 40 EUR,

–           1 x bon za kosilo za 2 osebi v vrednosti 26 EUR,

–           1 x bon za kosilo za 2 osebi v vrednosti 40 EUR,

–           1 x bon za mesno ploščo v vrednosti 27,7 EUR,

–           1 x bon za 2 hamburgerja v vrednosti  40 EUR,

–           21 x promocijski izdelek v vrednosti do 10 EUR.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali katerokoli drugo nagrado, blago ali storitev. Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 1. člen

Nagrajenci bodo obvestilo o dobitku nagrade prejeli na telefonsko številko, ki so jo navedli na nagradnem kuponu, s čimer se bo štelo, da so obveščeni o tem, da so nagrajenci v tej nagradni igri. Šteje se, da je nagrajenec obveščen isti dan, kot je organizator poslal obvestilo.

Organizator zagotavlja možnost prevzema nagrade 30 dni po prejetju obvestila o dobitku nagrade na telefonsko številko. Vsak udeleženec je tako dolžan organizatorju posredovati pravilno telefonsko številko. V kolikor udeleženec nima telefonske številke se lahko seznani z morebitnim dobitkom nagrade z obiskom v poslovalnici Lenart in takrat tudi prevzame nagrado, če je nagrajenec.

 1. člen

Nagrajencu organizator nagradne igre nagrado preda v poslovalnici Lenart, na naslovu Kraigherjeva ulica 20, Lenart v Slov. goricah.

Ob prevzemu nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Pogoj za izročitev nagrade je, da nagrajenec organizatorju predložiti naslednje osebne podatke – ime in priimek,

naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko ter pravilnost teh jamči s podpisom.

V kolikor nagrajenec zaradi kateregakoli razloga nagrade ne prevzame v roku 30 dni od dneva žrebanja, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi. S tem mu organizator ni nagrade dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec pa v tem primeru nima pravice do drugega nadomestila.

Nagrada se lahko vnovči v roku 10 mesecev od dneva žrebanja oziroma do dneva določenega na bonu.

 1. člen

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR, se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR, organizatorju dolžan sporočiti davčno številko.

 1. člen

Plačilo davkov od nagrad je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Na tej podlagi je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan organizatorju predložiti osebne podatke, navedene v 2. odstavku 12. člena teh pogojev. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti.

V kolikor vrednost nagrade presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z veljavnimi predpisi.

Prenos materialnih avtorskih pravic

 1. člen

Nagrajenci soglašajo, da prenašajo materialne avtorske pravice za posnete in poslane fotografije v zvezi z nagradno igro na organizatorja tako, da organizator za njihovo uporabo v ničemer ne bo zavezan pridobivati kakršnegakoli soglasja nagrajenca oziroma plačevati kakršnegakoli nadomestila za ta prenos.

Nagrajenci za posnete in poslane fotografije na organizatorja prenašajo vse posamične materialne avtorske pravice za neomejen čas trajanja in krajevno neomejeno, kar vključuje:

 • pravico reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki;
 • pravico distribuiranja v najširšem smislu,
 • pravico javnega prikazovanja, kar omogoča organizatorju, da z vsemi poznanimi tehničnimi sredstvi priobči javnosti avtorska dela;
 • pravico dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

Varstvo osebnih podatkov

 1. člen

Organizator nagradne igre je upravljavec osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da bo v skladu s temi pravili in pogoji nagradne igre pridobljene osebne

podatke sodelujočih oziroma nagrajenca uporabljal, shranjeval ali kako drugače obdeloval v skladu z

veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter jih bo uporabljal izključno za naslednje

namene:

 • izvedba nagradne igre,
 • javno obveščanje o nagrajencu z objavo njegovega imena in priimka na profilih socialnih omrežij organizatorja,
 • podelitev nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka v sporočilih organizatorja ter na profilu organizatorja na socialnih omrežjih, ki bodo namenjena obveščanju o rezultatih nagradne igre, in sicer brez kakršnegakoli plačila od organizatorja nagradne igre.

Osebni podatki se bodo obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica. V tem primeru se sodelujočega izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in bo organizator nemudoma zagotovil izbris njegovih osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do preklica.

Udeleženec ima pravico od organizatorja nagradne igre zahtevati tudi dostop do osebnih podatkov,

njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave, pravico do vložitve ugovora zoper obdelavo osebnih

podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Udeleženec nagradne igre se lahko glede vseh svojih zgoraj navedenih pravic obrne na organizatorja, in sicer pisno na elektronski naslov lenart@zavarovan.si ali po telefonu na številki 070 777 888.

Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno za izvedbo nagradne igre ter tistim uporabnikom, ki bodo imeli za to zakonito podlago.

Odgovornost organizatorja

 1. člen

V primeru nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščino na katere organizator ne more vplivat (višja sila),

lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine, odpove ali konča nagradno igro. O

odpovedi oziroma končanju nagradne igre mora organizator obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru

sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z

nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1. člen

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči ali nagrajenci utrpeli v zvezi z njihovim sodelovanjem v nagradni igri. Prav tako ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z nagradno igro, vključno s tehničnimi težavami pri prenosu telefonskih sporočil, ter navedene napačne podatke za sodelovanje v nagradni igri.

Spremembe pravil in pogojev

 1. člen

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do umika, sprememb ali dopolnitve teh pravil in pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti, o čemer bodo sodelujoči v nagradni igri obveščeni na profilih socialnih omrežij organizatorja ter v poslovalnici organizatorja v Lenartu.

Končne določbe

 1. člen

Pravila nagradne irge stopijo v veljavo z začetkom nagradne igre. Pravila so za čas nagradne igre, na vpogled v poslovalnici VAREN-SI v Lenartu in na spletni strani www.zavarovan.si/lenart.si

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim izborom, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

VAREN-SI D.O.O.

V Lenartu, 29.9.2023

Zavarovan.si | Varen-SIPE Maribor
040 468 468
051 468 468
070 468 468
info@zavarovan.si
www.zavarovan.si
PON - PET: 9:00 - 17:00
SOB: 9:00 - 12:00
PE Maribor, Rusjanova ulica 12, Maribor - Tezno (Zagrebška cesta)
Zavarovan.si | Varen-SIPE Lenart
070 777 888
lenart@zavarovan.si
www.zavarovan.si
PON - PET: 9:00 - 17:00
PE Lenart, Kraigherjeva ulica 20, 2230 Lenart v Slov. goricah