https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2020/01/Zavarovan_poslovno.png

Poslovno zavarovanje

Prostor, sodobna oprema, zaloge materiala in izdelkov so dragoceno premoženje ter osnova večine gospodarskih dejavnosti. Zato je veliko bolj pomembno, da za njihovo ohranitev pravočasno poskrbite in jih ne prepustite igri usode.Za celovito zaščito lahko izbranemu paketu priključite zavarovanje splošne civilne odgovornosti za vašo dejavnost, strojelomno zavarovanje in zavarovanje obratovalnega zastoja.

Poskrbite za varnost premoženjaPokličite:
+ 386 (0)51 468 468
+ 386 (0)40 468 468

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Zavarovanje odgovornosti

https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2020/03/Icon_Odgovosnost.png

Zavarovanje splošne odgovornosti

Zavarovanje splošne odgovornosti je namenjeno podjetjem in društvom za zaščito pred odškodninskimi zahtevki zaradi škode, ki jo povzročite drugim osebam ali na stvareh, ki so last drugih, pri izvajanju vaše dejavnosti. Zavarovanje lahko sklenete tudi kot fizična oseba za odškodninske zahtevke za škode, ki jih povzročite v vsakdanjem življenju (odgovornost zasebnika). -- prepisat
https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2020/03/Icon_Proizzvajalec.png

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti je namenjeno proizvajalcem polizdelkov in končnih izdelkov. Nudi zaščito pred odškodninskimi zahtevki zaradi škode, ki nastane drugim osebam ali stvarem zaradi napake v vašem izdelku. -- prepisat
https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2020/03/Icon_Poklic.png

Zavarovanje poklicnih odgovornosti

Zavarovanje tako imenovanih »poklicnih odgovornosti« je nadgradnja oziroma razširitev zavarovanja splošne odgovornosti za tiste dejavnosti, kjer lahko tretje osebe utrpijo škodo zaradi vaše strokovne napake.
Poklicne odgovornosti se sklepajo predvsem na področju zdravstva, v finančnem in računovodskem ter pravnem področju, v arhitekturni in inženirski dejavnosti, kot tudi za zavarovalne in nepremičninske posrednike, organe vodenja in nadzora ter druge. -- prepisat
https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2020/03/stop_manufacture-accident.jpg

Zavarovanje obratevalnega zastoja

Predmet zavarovanja obratovalnega zastoja so stalni stroški dela, ki jih zavarovanec ni mogel pokriti zaradi obratovalnega zastoja. Zavarovanje krije obratovalni zastoj, ki je nastal kot posledica prekinitve proizvodnje zaradi nastopa ene izmed temeljnih požarnih nevarnosti. Pogoj za sklenitev obratovalnega zastoja je zavarovanje objekta in opreme. -- prepisat

Katera zavarovanja so primerna za optimalno zaščito vašega podjetja? Pokličite:
+ 386 (0)51 468 468
+ 386 (0)40 468 468

Prednosti zavarovanja poslovnih zgradb

- Zavarovanje pred poslovno škodo, popust narašča glede na dolžino zavarovalne dobe;

- Možnost obročnega plačila premije

- Popusti za pakete poslovnih zavarovanj;

- Dodatni popusti za zavarovanje zgradb, ki so zavarovane z atestiranimi alarmnimi napravami, vezanimi na varnostno službo ali policijsko postajo ter z napravami za javljanje in gašenje požarov.

Med drugimi lahko tudi izberete posebna zavarovanja, s katerimi lahko zgradbo zavarujete tudi za druge nevarnosti: potres, vlom, razbito steklo.

Zavarovanje zalog

Zavarujete tudi lahko različne materiale. Plemenite kovine, oplizdelke, izdelke ki jih hranite za uporabo, predelavo ali prodajo. Zavarujemo tudi pred škodo, ki nastane v naravnih nesrečah, nezgodah ali tatvinah.
https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2020/01/Icon_warehouse.png

Ostala zavarovanja

Polek zavarovanja odgovornosti, so pomembna zavarovanja proti VLOMU, zavarovanje računalnikov in računalniške opreme, Strojelomno zavarovanje. Za več in formacij pokličite!

Sklenite zavarovanje

  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
  Zavarovan.si | Varen-SIPE Maribor
  040 468 468
  051 468 468
  070 468 468
  info@zavarovan.si
  www.zavarovan.si
  PON - PET: 9:00 - 17:00
  SOB: 9:00 - 12:00
  PE Maribor, Rusjanova ulica 12, Maribor - Tezno (Zagrebška cesta)
  Zavarovan.si | Varen-SIPE Lenart
  070 777 888
  lenart@zavarovan.si
  www.zavarovan.si
  PON - PET: 9:00 - 17:00
  PE Lenart, Kraigherjeva ulica 20, 2230 Lenart v Slov. goricah