Politika zasebnosti

Zavarovan.si, Varen-si, zavarovalna zastopniška družba d.o.o. (v nadaljevanju: Varen-si d.o.o.) v središče našega poslovanja postavljamo vas, našega zavarovalca oziroma zavarovanca, s tem pa tudi skrb za vaše osebne podatke.

Z željo po dolgoročnem in korektnem poslovnem odnosu spoštujemo vašo zasebnost, zato varstvu vaših osebnih podatkov namenjamo izjemno pozornost.

Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z vzpostavljenimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje.

Predstavitev upravljalca osebnih podatkov

KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV:

VAREN – SI zavarovalna zastopniška družba d.o.o.

Telefonske številke: 040 468 468, 051 468 468, 070 468 468

Zavrovalna zastopniška družba ima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so tudi dostopni na teh številkah, ali email naslovih.

E-naslov: info@zavarovan.si

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in/ali z uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti je povzeta v Pravnem obvestilu v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti za spletno stran zavarovan.si, varen-si d.o.o.

SKLADNOST POSLOVANJA SE NA VSAKEM PODROČJU IN GLEDE VSAKE VSEBINE ZAGOTAVLJA PO NASLEDNJIH TEMELJNIH KORAKIH:

Lastnik spletnega mesta in domene www.zavarovan.si (v nadaljevanju spletno mesto Varen-si, d.o.o., ) je VAREN – SI zavarovalna zastopniška družba d.o.o., Lešane 9, Apače (v nadaljevanju Varen-si, d.o.o..). Varen-si, d.o.o., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.zavarovan.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti Varen-si, d.o.o., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Varen-si, d.o.o., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Varen-si, d.o.o., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Vstop na spletno stran www.zavarovan.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo.

Vabimo vas, da si več o piškotkih preberete tukaj.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Varen-si, d.o.o., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Varen-si, d.o.o., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Zavarovan.si | Varen-SIPE Maribor
040 468 468
051 468 468
070 468 468
info@zavarovan.si
www.zavarovan.si
PON - PET: 9:00 - 17:00
SOB: 9:00 - 12:00
PE Maribor, Rusjanova ulica 12, Maribor - Tezno (Zagrebška cesta)
Zavarovan.si | Varen-SIPE Lenart
070 777 888
lenart@zavarovan.si
www.zavarovan.si
PON - PET: 9:00 - 17:00
PE Lenart, Kraigherjeva ulica 20, 2230 Lenart v Slov. goricah