https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2020/01/Zavarovan_premozenje.png

Zavarujte svoje premoženje na novo vrednost!

Naši domovi so naše varno zavetje. Toda, kako varen je vaš dom? Če vas preseneti požar, strela,toča ali druga nesreča? Če je vaš dom poškodovan ali celo uničen?Dovolite nam da vam pripravimo zavarovanje doma tako, da se boste v njem počutili popolnoma varne, ko se bo pisala huda ura, ali pa bo prišlo zgolj do manjše poškodbe na stanovanjski opremi. V svoje zavarovanje lahko vključite več kakor 50 nevarnosti, zavarovalne vsote pa lahko po vaši želji zvišate, seveda z doplačilom. Kritje in ceno si kreirajte sami! Ob škodi vam bomo takoj poslali mojstra, ki bo popravil vašo počeno cev in poskrbel, da ne bi prišlo do večje škode.
Pokličite:
+ 386 (0)40 468 468
+ 386 (0)51 468 468

Komu je namenjeno zavarovanje?

Zavarovanje premoženja oziroma premoženjska zavarovanja se nanašajo na zavarovanje vašega doma. Nepremičnino lahko zavarujete v celoti, prav tako vse premičnine v njej. Zavarovanje doma vam zagotavlja zavarovanje za nevarnosti, ki vas ogrožajo v vsakdanjem življenju: požar, vihar, toča, izliv vode, vlom, poplave, potres ipd.

Kaj je zavarovanje premoženja?

Zavarovanje premoženja oziroma premoženjsko zavarovanje je namenjeno vsemlastnikom nepremičnin, tako tistim, ki živite v nepremičnini, kot tistim, ki jo dajete v najem.

Na voljo je več paketov, ki se med seboj razlikujejo glede na obseg kritij. Z zavarovalnimi paketi si tako omogočite hitro obnovo. Vsakega izmed njih pa lahko poljubno razširite s posameznimi dodatnimi kritji.

Kaj vse lahko zajema zavarovanje?

Zavarovanje premoženja oziroma premoženjsko zavarovanje poleg zavarovanja same nepremičninenudi tudi zavarovanje premičnin(npr. glasbila). Še najpomembnejše, poleg vsega lahko zavarujete tudi družinske članein hišne ljubljenčke!

Različni paketi zavarovanj vašega doma

Zavarovanje nepremičnin

Izbirate lahko med različnimi paketi, ki pa se med seboj razlikujejo glede na obseg kritij. Izbrane pakete lahko tudi razširite s posameznimi dodatnimi zavarovanji, kot so strojelomno zavarovanje instalacij, plavalnih bazenov na prostem ali sončne elektrarne za samooskrbo na vaši hiši ali pomožnem objektu.

Osnovni paket krije škodo na vaših nepremičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča.

Več kritij imate, bolj varen bo vaš dom. Osnovni paket lahko razširite še za naslednje nevarnosti:

 • posredni udar strele na instalacijah,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • vandalizem,
 • izginotje posameznih delov stavbe,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • lom stekel.

V paketih so vključeni stroški za čiščenje, rušenje in odvoz.
Vse pakete lahko dodatno razširite za nevarnost potresa.

V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja glede na izbran paket. Vsa dodatna kritja za razširitev paketov so opisana nižje na tej strani.

Stanovanjske nepremičnine

Izbirate lahko med različnimi paketi, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnih kritij. krije škodo na vaših premičninah v primeru naslednjih nevarnosti:

 • požar,
 • eksplozija,
 • neposredni udar strele,
 • padec zračnega plovila ali dela plovila,
 • udarec zavarovančevega motornega vozila,
 • manifestacije, demonstracije,
 • vihar,
 • toča

Osnovni paket lahko dodatno razširite še za nevarnosti loma stekel, vlomne tatvine in izliva vode.

Razširjeni paket polek zgoraj naštetih nevarnosti vključujeta še:

 • posredni udar strele,
 • udarec tujega motornega vozila,
 • teža snega,
 • vdor meteorne vode s streh,
 • poplava, hudournik, visoka in talna voda,
 • snežni plaz,
 • zemeljski plaz, padec kamenja ali skal,
 • padec drevesa,
 • žled,
 • izliv vode,
 • iztek tekočin,
 • vlomna tatvina,
 • lom stekel.

V vseh paketih so vključeni stroški za čiščenje, rušenje in odvoz.
Vse pakete zavarovanja premičnin lahko dodatno razširite še za nevarnost potresa.
V zavarovanje lahko vključite tudi domsko asistenco, odgovornost zasebnika, pravno zaščito, družinsko nezgodno zavarovanje in druga kritja glede na izbran paket.

Zavarovanje kmetijskh nepremičnin

Zavarujete lahko naslednje kmetijske nepremičnine:

 • gospodarska poslopja,
 • hlevi,
 • kozolci,
 • čebelnjaki,
 • plastenjaki in steklenjaki.

Zavarujete lahko naslednje kmetijske premičnine:

 • živali na kmetije,
 • zaloge pridelkov in krmil,
 • seno, slama, koruznica in podobno,
 • kmetijska oprema,
 • stroji,
 • naprave,
 • traktorji in drugo mehanizacijo.

V osnovi so navedene nepremičnine in premičnine zavarovane v okviru Osnovnega paketa. Če je posebej dogovorjeno, pa se lahko zavarujejo tudi za nevarnosti Ekskluzivnega ali Premium kritja, ki se med sabo razlikujejo glede na obseg kritij.

Potresno zavarovanje

Uradna statistika (http://potresi.arso.gov.si/) dokazuje, da imamo v Sloveniji na mesečni ravni več kot 50 potresov, kar nanese skoraj 2 potresa na dan. Po številu in moči potresov se Slovenija uvršča med potresno aktivnejša območja. Manjših potresov, ki jih ne čutimo, smo deležni dnevno. Srednje velikih nekajkrat mesečno. Močan potres nas preseneti skoraj vsako leto, vsakih nekaj deset let se pojavijo tudi rušilni potresi.

Na podlagi uradnih podatkov razmislek o zavarovanju škode zaradi potresa ni nikoli odveč. Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, ki nastane neposredno zaradi delovanja potresa ali zaradi delovanja vseh zavarovanih nevarnosti in so nastale kot posledica potresa.

Predmet zavarovanja so lahko:

 • zavarovane stanovanjske nepremičnine in premičnine,
 • plavalni bazeni in naprave na prostem,
 • nizke gradnje,
 • sončne elektrarne za samooskrbo,
 • pomožni objekti ter
 • kmetijske nepremičnine.
Zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti zasebnika krije odgovornost zavarovanca iz naslova:

 • hišne in zemljiške posesti,
 • onesnaženja okolja (ekološke škode),
 • gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, do vrednosti projekta največ 20.000 EUR,
 • zasebnika,
 • imetništva malih hišnih živali (psi, mačke, ptice, živali v akvarijih in terarijih).

Zavarovanje lahko razširite tudi s kritjem odgovornost iz oddaje nepremičnine v najem in iz posesti konj.

Zavarovanje najemniških nepremičnin

Ste kupili stanovanje kot investicijo?
Oddajate apartma preko Airbnb ali Bookinga?
Morda v vaši garsonjeri biva mlad študentski par?

Z razširitvijo klasičnega stanovanjskega zavarovanja si boste zagotovili:

 • da nepremičnina, ki je v vaši lasti in jo zaupate najemnikom, ne izgubi vrednosti zaradi škod, ki jih povzročijo najemniki ali drugi izredni dogodki;
 • zaradi škodnega primera ne boste ob najemnino;
 • nepremičnina bo zavarovana v obeh primerih – ko se oddaja in ko se ne oddaja;
 • izognili se boste tveganju, da vas namesto zaslužka, na katerega z oddajanjem nepremičnine računate, ne doletijo stroški.

Kaj zavarujem?

 • Škodo, ki nastane na stanovanju ali hiši, ki se oddaja.
 • Škodo, ki nastane na pohištvu, aparatih in ostali opremi nepremičnine, ki se oddaja in je v lasti zavarovanca.
 • Kritje škode, ki jo na nepremičnini, pohištvu in ostali stanovanjski opremi v vaši lasti, povzroči najemnik (tudi v primeru vandalizma).
 • Kritje izgube najemnine v primeru nastanka škodnega primera.
 • Kritje varstva pred odškodninskim zahtevkom, ki ga najemnik poda proti vam.
 • Kritje vseh klasičnih škodnih primerov – požar, eksplozija, vihar, toča, zemeljski plaz, izliv vode, škoda na ceveh, lom stekla in drugo.
 • Kritje stroškov zamenjave ključavnice zaradi vloma, ropa ali izgube ključev.

Sklenite zavarovanje

  https://zavarovan.si/wp-content/uploads/2020/06/varen_c_stanovanje.jpg

  Poleg nas samih je najpomembnejši NAŠ DOM. V njem odraščamo in ustvarjamo spomine. V njem najdemo mir in veselje. Če ne zaradi same nepremičnine, ga moremo zavarovati zaradi vseh lepih trenutkov, ki jih ustvarimo. Na voljo sta OSNOVNI in PREMIUM paket. V kolikor želite zavarovati tudi premičnine, je za vas pravšnji paket EKSKLUZIVNI. Vsakega izmed paketov lahko razširite z dodatnimi kritji.

  DODATNA KRITJA ZA RAZŠIRITEV PAKETOV

  ZAVAROVANJE ZA DODATNE NEVARNOSTI pokriva nezgodno smrt hišnih ljubljenčkov (stroški zdravljenja niso kriti), zavarovanje za primer terorističnih dejanj, potresno zavarovanje za objekte in opreme ter paket zavarovanja za najemodajalce.

  SODOBNA KRITJA se navezujejo na zavarovanja za toplotne črpalke, sončne elektrarne in male čistilne naprave, pametne inštalacije z napravami, osebni predmeti, oprema za vrt in oprema kopenskih motornih vozil.

  PRAVNA ZAŠČITA velja za vso družino. Glede na izbrani paket vključuje kritja stroškov odvetnikov in pravnih svetovanj na zasebnem ter poklicnem področju.

  OSEBNA NEZGODNA ASISTENCA zagotovi pomoč po vsem svetu v primeru nezgode. Poskrbeli bomo za vaš prevoz, poravnali stroške medicinske oskrbe in drugih nujnih prevozov.

  ASISTENCA V PRIMERU KIBERNETSKEGA VDORA ali za odpravo posledic vdora nudi strokovno pomoč na daljavo pri obnovi arhiva osebnih podatkov, obnovi programske opreme in obnovi varnostnih nastavitev, kot so antivirusni program, aktivna požarna pregrada in drugo.

  Za strokovno pomoč se obrnite na nas!Pokličite:
  + 386 (0)40 468 468
  + 386 (0)51 468 468

  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

  Sklenite zavarovanje ali prijavite škodo

   Zavarovan.si | Varen-SIPE Maribor
   040 468 468
   051 468 468
   070 468 468
   info@zavarovan.si
   www.zavarovan.si
   PON - PET: 9:00 - 17:00
   SOB: 9:00 - 12:00
   PE Maribor, Rusjanova ulica 12, Maribor - Tezno (Zagrebška cesta)
   Zavarovan.si | Varen-SIPE Lenart
   070 777 888
   lenart@zavarovan.si
   www.zavarovan.si
   PON - PET: 9:00 - 17:00
   PE Lenart, Kraigherjeva ulica 20, 2230 Lenart v Slov. goricah